Om Iarca.net

Dette er nettsiden du trenger når du skal orientere deg i mylderet av lånetilbud. Dagens bankmarked nærmest renner over av både store og små finansselskap. Hvert eneste år etableres det nye aktører, og snart vil vi også se såkalt folkefinansiering befeste seg for alvor. For en stakkar som ikke vil kaste bort penger på de dyreste rentebetingelsene, kan det være vanskelig å finne frem til de beste alternativene.

Vårt mål med nettsiden er å gjøre det lettere for den som trenger et lån. Det gjør vi ved å saumfare markedet, og presentere edruelige vurderinger av tilbudene.

Eksempler på problemstillinger som er aktuelle:

  • Grundige vurderinger av bankenes spesifikke tilbud
  • Fordeler og ulemper ved de forskjellige bankene og deres lån
  • Vurderinger av enkeltelementer i låneavtaler, som renter, gebyrer, låneforsikringer og annet

Dette er tema vi selv har vært borti både i yrkessammenheng og privat. Erfaringene våre tilsier at behovet er tilstede for denne typen guider. Mange lånekunder aner rett og slett ikke hvilke muligheter de har til å redusere lånekostnadene sine.

Vi kommer også til å se på alternativer til å låne. Alt ettersom hva man trenger kapital til, kan målbevisst sparing være en effektiv og god løsning i mange tilfeller. Her vil du kunne finne tips og råd som du kanskje ikke har tenkt på selv.

Om oss: Vi er tre studiekamerater som gjør dette sammen. Alle tre er økonomiutdannede og jobber innen forsikring, salg og finans. Bidragene til bloggen går sånn noenlunde på rundgang, men uten noen fast plan. Du kan kontakte oss via eget skjema dersom du har ris, ros eller råd.