Tanker om å utstede lån uten sikkerhet som privatperson

Teoretisk sett er de fleste mennesker ganske sjenerøse. Mange vil gjøre hva de kan for å hjelpe et familiemedlem eller en god venn som havner i en økonomisk knipe.

Dette kan virke som en god løsning og ikke minst en god gjerning, men det er ikke bare svart-hvitt. Særlig når det gjelder å innvilge finansiering til privatpersoner som kan sammenlignes med et forbrukslån. For hvis noen du kjenner ber deg om å låne penger så kan du være rimelig sikker på at de allerede har forsøkt et annet sted. Tall viser også at opptil 30% feilinformerer bankene i søknadene sine om forbrukslån.

Noen ganger kan en slik situasjon gå uproblematisk for seg, mens andre ganger kan det fort bli veldig ukomfortabelt og vennskap kan gå tapt.

  • Ikke svart-hvitt.
  • Betenkningstid.
  • Vær realistisk.

Det er også viktig å huske på at uansett hva man føler i en slik situasjon eller hvem man låner til, så det er aldri helt ukomplisert å låne penger til noen.

Det er mye uforutsett som kan skje i løpet av tilbakebetalingsperioden, og ting kan bli veldig vanskelige å håndtere dersom man ikke har en oversikt over prosessen på forhånd. Som privatperson har mange ikke samme mulighet som bankene til å kreve inn et forbrukslån hvis ting går skeis.

Her er noen tips som kan hjelpe på veien til en avgjørelse om hva man skal gjøre.

Vær forsiktig med å si ja

Dersom noen spør om å låne til forbruk så er det alltid viktig å tenke seg nøye om. Det er viktig å huske at vedkommende som spør virkelig trenger hjelp og kanskje ser på dette som aller siste utvei, og da skal man aldri si ja dersom man ikke virkelig mener det.

Hvis man sier ja uten midler eller planer om å gjennomføre skapes det falske forhåpninger for vedkommende som er i knipe, og det kan igjen forsure forholdet deres. Å ta opp et forbrukslån fra en privatperson kan virke pinlig, så det gjelder å ikke gjøre ting vanskeligere enn hva det allerede er.

På bakgrunn av dette er det derfor veldig viktig at man tar seg veldig god betenkningstid før man eventuelt sier ja.
Uavhengig av om det er en bekjent, en i den nærmeste vennekretsen eller et eller annet familiemedlem, så er et lån uansett en økonomisk forpliktelse som vil få stor betydning for begge parter.

I noen tilfeller kan det faktum at man kjenner hverandre også gjøre hele situasjonen enda mer komplisert.

Hold beløpet begrenset

I en slik situasjon er det viktig å være realistisk. Man skal aldri låne bort penger til forbruk man ikke har, eller penger som man er helt avhengige av selv.

Da er det viktig å tydeliggjøre dette uansett hvor lyst man har til å hjelpe noen i en vanskelig situasjon. Det er mulig at man personlig har veldig lyst til å være behjelpelig, men det er ikke alltid man kan, for eksempel hvis det kan føre til egne økonomiske problem senere.

Begrens derfor forbrukslånet hvis du har planer om å låne bort til noen i din egen venne- eller familiekrets.

  • Tilbakebetalingsplan.
  • Skriftlig avtale.
  • Å si nei.

Avtalt nedbetalingsplan

Blant aspektene som burde diskuteres før en endelig avgjørelse tas er hvordan tilbakebetalingen skal skje, og denne skal være juridisk korrekt utformet i tillegg til at det er viktig at den er så spesifikk som mulig.

En tilbakebetalingsplan vil gi et klarere bilde på hvordan prosessen skal gå, noe som gjør det enklere å ta en endelig avgjørelse. Det å vite hva man har å forholde seg til vil også gjøre hele situasjonen lettere.

Skriftlig avtale

Etter at alle aspekter ved forbrukslånet er diskutert, så er det viktig å sette opp en skriftlig avtale. Dette er kjempeviktig ettersom mange ender opp med langvarige konflikter i ettertid dersom lånet ikke betales tilbake som avtalt.

Til tross for at det er enkelt å tenke at det ikke er så farlig, dersom man kjenner vedkommende godt, så er det likevel lurt å ha alt på papiret. På den måten sikres både utstederen og låneren. Man burde heller aldri føre over lånebeløpet før alle papirer er i orden, uansett hvem man låner til.

Ikke vær redd for å si nei

Det er alltid lurt å huske på at det er lov å si nei. Man trenger heller ikke å oppgi noen grunn for hvorfor man sier nei.

Likevel er det av og til nødvendig å gi beskjed om dette på en skånsom måte, og hvis personen som kommer med forespørselen virkelig er i trøbbel så kan man alltids tilby seg å hjelpe vedkommende på andre måter som ikke kan komme til å gå utover personlig økonomi.

Fremfor å tilby et privatlån kan det heller være best at personen går til en ordinær bank. Norges beste forbrukslån oppnår man som regel ved å søke hos finansagenter. Dette er meglere som henter inn tilbud fra et stort antall banker på dine vegne som låntaker.

Via internettsiden til DNB kan du lære mer om hvordan forbrukslånene fungerer i Norge, og de begrensningene som finnes for den som låner penger.

Medmenneske

Som medmenneske og venn er det naturlig å ville hjelpe noen som har kommet i en skikkelig knipe.

I en slik situasjon er det viktig å tenke nøye gjennom alle aspekter ved forpliktelsen man er i ferd med å inngå. Man skal være realistisk og det er viktig å få alle kortene på bordet før en eventuell avgjørelse tas. Husk at det er ingen andre enn den som utsteder lånet som bestemmer hva svaret blir.